Praktijkondersteuners GGZ – Medisch Centrum Pandion – Lelystad
Header afbeelding
Medisch Centrum Pandion
Botter 44 14 8243 JE
Lelystad

Praktijkondersteuners GGZ

De functie POH-GGZ betreft de zorginhoudelijke ondersteuning van de huisartsenzorg aan alle
paiënten met klachten van (mogelijk) psychische, psychosociale of psychosomatische aard.

Het omvat de volgende zorgactiviteiten:

  • Probleemverheldering en uitvoeren van screeningsdiagnostiek
  • Opstellen en bespreken van een vervolgstappenplan
  • Geven van psycho-educatie
  • Begeleiden / ondersteunen van zelfmanagement
  • Interventies gericht op verbetering in functioneren van de patiënt met psychische klachten
  • Geïndiceerde preventie
  • Zorggerelateerde preventie
  • Terugvalpreventie

De medewerkers binnen deze functie zijn:

  • Dhr. C. Funk
  • Mevr.R. Kanhai – Luiten