Eigen risico – Medisch Centrum Pandion – Lelystad
Header afbeelding
Medisch Centrum Pandion
Botter 44 14 8243 JE
Lelystad

Eigen risico

Welke kosten bij de huisarts vallen wel onder het eigen risico?

Een aantal kosten bij de huisarts vallen wel onder uw eigen risico.
Als een consult niet genoeg is moet er soms uitgebreider onderzoek gedaan worden.
Hierbij kunt u denken aan bloedafname, urineonderzoek, pathologisch onderzoek, teledermatologie, IPT holter, een rontgenfoto e.d.
Deze kosten vallen onder uw eigen risico.

Ook de kosten voor medicijnen die door uw huisarts zijn voorgeschreven vallen onder het eigen risico.
Deze medicijnen moet u meestal zelf bij uw apotheek ophalen.
Daarnaast kan uw huisarts u doorverwijzen naar een specialist in het ziekenhuis, of een instelling voor psychologische hulp.
Dit gaat ook van uw eigen risico af als u deze nog niet volledig betaald heeft.

Huisarts niet verantwoordelijk voor kosten na doorverwijzing.

Uw huisarts is niet verantwoordelijk voor de kosten die bij u in rekening worden gebracht na een doorverwijzing.
De diversiteit aan zorgverzekeringen maken het voor ons onmogelijk om per verzekeraar te weten wat wel / niet vergoedt wordt.
Het is altijd goed om te kijken of de zorginstelling waar uw huisarts u naar doorverwijst een contract heeft afgesloten met uw verzekeraar.
U kunt dit nakijken in uw polisvoorwaarden.
Gaat u naar een ziekenhuis of kliniek waar geen afspraken mee zijn gemaakt? Dan moet u een deel van de rekening zelf betalen.