Medisch Centrum Pandion – Lelystad
Header afbeelding
Medisch Centrum Pandion
Botter 44-14 8243 JE
Lelystad

Welkom op de website van Medisch Centrum Pandion

Actiedag huisartsen vrijdag 1 juli –  Praktijk gesloten – voor spoed –> huisartsenpost

Vrijdag 1 juli a.s. gaan we naar het Malieveld om ons vereende geluid als huisartsen luid en duidelijk te laten horen. We hebben in de huisartsenzorg een grens bereikt.
Huisartsen willen goede zorg kunnen blijven leveren aan hun patiënten. De problemen in de zorg zijn groot en veel daarvan belandt bij de huisarts. Dat kan zo niet doorgaan. Tijdens de manifestatie op het Malieveld vragen wij aandacht voor de oplossingen die nodig zijn om de huisartsenzorg voor de toekomst te behouden. Daarvoor vragen we samen actie van minister Kuipers.

Waarom deze actieweek?

We zetten 4 thema’s centraal in deze actieweek:

  • Overloop vanuit andere zorgsectoren en sociaal domein
  • Huisvestingsproblemen
  • Drukte in de ANW-zorg
  • De noodzaak van meer tijd voor de patiënt

De toegankelijkheid van de huisartsenzorg staat onder druk. De zorgvraag neemt toe en wordt complexer. Door veranderingen in het zorgstelsel en schaarste op andere plekken in de zorg wordt er een steeds groter beroep gedaan op de huisartsenpraktijken overdag en op de huisartsenposten in de avond-, nacht- en weekenduren. Patiënten moeten na verwijzing door de huisarts steeds vaker lang wachten op vervolgzorg. Daardoor komt de tijd die de huisartsen per patiënt hebben om het goede gesprek te voeren in de knel en vinden steeds meer huisartsen en medewerkers de werkdruk te hoog. Dat is een bedreiging voor het animo om als huisarts en in de huisartsenzorg te werken.

En dat terwijl de huisartsenzorg zo belangrijk is voor patiënten en zo’n cruciale schakel is in het hele zorgsysteem. Daarom is het belangrijk dat iedereen toegang blijft houden tot goede huisartsenzorg, daarom is het motto van de actieweek: “Iedereen een huisarts”. Het is het waard om daarvoor te knokken en te laten zien dat het tij gekeerd moet worden!

Inloop spreekuur

Sinds januari 2022 is het inloopspreekuur van start gegaan.
Elke dinsdag- en woensdagochtend tussen 08.30-09.30uur kunt u terecht bij onze verpleegkundig specialist (in opleiding),
voor korte, kleine vragen/klachten (maximaal 5 minuten per patiënt). U kunt hierbij denken aan klachten van de luchtwegen, oren, ogen, huid en van spieren en gewrichten.
Per keer is er maximaal plek voor 6 patiënten, u kunt een nummertje uit het bakje bij de balie halen en wordt op nummer uit de wachtkamer gehaald.


Huisregel van MC Pandion

Afspraken kunnen tot 24uur van te voren kosteloos worden geannuleerd. Zonder tijdige annulering van uw afspraak, is het door middel van deze huisregel toegestaan de gederfde consulttijd rechtstreeks bij u in rekening te brengen.


Inzage in uw dossier

Ook wij doen mee aan het OPEN programma en werken zo aan betere inzage in uw eigen dossier.
Meer info over OPEN vindt u HIER.