E-mail – Medisch Centrum Pandion – Lelystad
Header afbeelding
Medisch Centrum Pandion
Botter 44 14 8243 JE
Lelystad

E-mail

Verwijsbrieven worden dan tegenwoordig ook digitaal via een beveiligd platform verzonden naar de betreffende zorgverlener.
Om dit proces zo makkelijk mogelijk te maken, willen wij u vragen uw e-mail adres aan onze assistentes door te geven.

Alvast bedankt voor uw medewerking!

I.v.m. privacy en veiligheid is het niet mogelijk om rechtstreeks met uw huisarts mailcontact te hebben.

Wel kunt u hiervoor gebruik maken van een e-consult.
Via deze weg kunt u via een beveiligd platform een bondige, concrete vraag aan uw huisarts stellen.
Denkt u hierbij wel dat u de huisarts voldoende informatie geeft om uw vraag ook goed te kunnen beantwoorden?